LINGULA – oglas / commercial

 

leto produkcije / year of production: 2013

 

Oglas je bil posnet za jezikovno šolo Lingula, kot del njihove spletne kampanje.

Made for Lingula, a Slovenian language school.