BALBOA SLOVENIA – oglas / commercial

 

leto produkcije / year of production: 2011

 

Oglas je bil narejen za društvo Balboa.si za rpomocijo njihovega plesnega festivala.

Commercial was made for Balboa.si – a dance NGO for promoting their dance festival.