BODY MOVEMENT – oglas / commercial

 

leto produkcije / year of production: 2012

 

Body movement je bil posnet z Mojco in Rokom, slovenskima swing plesalcema, kot oglas za njune delavnice.

Body movement was shot with Mojca & Rok, slovenian swing dancers to promote their dancing classes.