FALLING IN LANGUAGE – oglas / commercial

 

leto produkcije / year of production: 2012

 

Oglas je bil posnet v sklopu programa Languages Through Lenses 2012, kot promocija za učenje jezikov v Evropski uniji. Financirala ga je evropska komisija. Produkcija 1KZ.

Made by 1KZ collective for the Language Through Lenses program 2012. It was financed by the European Commission.