STRANGE? – oglas / commercial

 

leto produkcije / year of production: 2009

 

Oglas je bil posnet za natečaj Oxfam 2009.

Commercial was made for Oxfam contest in 2009.